soldier logo

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 - ไม่ได้เรียน นศท. เข้าระบบด้วย เลขประจำตัว นศ. และ รหัสผ่านของระบบ ศูนย์บริการการศึกษา (ศบศ.)

© 2024